Πρόσκληση απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης 2013 & 2014

Ημερομηνία: 
Τρίτη 07.7.2015

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας και η Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Καθηγήτρια Ελένη Μαΐστρου, προσκαλούν τους Αποφοίτους των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών των ετών 2013 και 2014 στην τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης.

Η απονομή θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015, ώρα 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Αβέρωφ, Πατησίων 42.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

  • Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π., Καθηγητή Ιωάννη Γκόλια.
  • Χαιρετισμός από την Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγήτρια Ελένη Μαΐστρου.
  • Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου», Καθηγητή Γεώργιο Παρμενίδη.
  • Χαιρετισμός από την συντονίστρια της Β’ κατεύθυνσης, Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Βαΐου.
  • Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων», Καθηγητή Εμμανουήλ Κορρέ.
  • Χαιρετισμός από την συντονίστρια της Β’ κατεύθυνσης, Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου.
  • Απονομή των Διπλωμάτων από τους Διευθυντές των Δ.Π.Μ.Σ.
Συνημμένα Αρχεία: