Πρόγραμμα συμπληρωματικών διορθώσεων της διδακτικής ομάδας Δ.Νικολάου - Δ.Παπαλεξόπουλου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02.7.2015

Συμπληρωματικές διορθώσεις των θεμάτων της διδακτικής ομάδας Νικολάου Δ. – Παπαλεξόπουλου Δ. του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8

 

Οι συμπληρωματικές διορθώσεις των θεμάτων θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες

στην αίθουσα Τ217 και

ώρα 11:00 – 15:00

 

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

 

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015