Δευτέρα 15.6: Ελεύθερες Διορθώσεις εκτός ομάδος

Ημερομηνία: 
Κυριακή 14.6.2015

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να διορθωθούν από διδάσκοντες εκτός της ομάδας τους. Στην αρχή του μαθήματος θα ανοίξει μια λίστα για κάθε διδάσκοντα όπου η κάθε σπουδαστική ομάδα θα μπορεί να γραφτεί προκειμένου να διορθωθεί. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους σπουδαστές να ακούσουν τη γνώμη άλλων διδασκόντων για την εξέλιξη του θέματός τους, αλλά και για τους διδάσκοντες να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα των θεμάτων του έτους.

Η συμμετοχή όλως κρίνεται απαραίτητη.