Εκπαιδευτική εκδρομή στη μεσαιωνική πόλη Schwaebisch Hall στη Γερμανία

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29.5.2015

Εκπαιδευτική εκδρομή στη μεσαιωνική πόλη Schwaebisch Hall στη Γερμανία (απο Γ.Σ. 30/03/2015)

Διδάσκοντες: Ε. Εφεσίου, Κ. Καραδήμας, Ρ. Λάββα

Καλούνται όσοι σπουδαστές του 8ου η και μεγαλυτέρου εξαμήνου ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή στη μεσαιωνική πόλη Schwaebisch Hall του ομώνυμου κρατιδίου στη Νότια Γερμανία από 25-31 Ιουλίου 2015 να το δηλώσουν άμεσα στη Γραμματεία της Οικοδομικής έως την 3.6.2015.

Κατά την παραμονή της ομάδας στο Schwaebisch Hall θα γίνουν επισκέψεις σε κτήρια και σύνολα τα οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται χωρίς διακοπή από τον 13ο αιώνα έως και σήμερα, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον αστικό ιστό του ιστορικού κέντρου της πόλης και το πνεύμα του τόπου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σπουδή της παραδοσιακής οικοδομικής τέχνης αλλά και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής προσέγγισης και τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην συντήρηση και επανάχρηση των αντίστοιχων κτιρίων.

Τα έξοδα της διαμονής και των μεταφορών στο Schwaebisch Hall θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ οι σπουδαστές θα πρέπει καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα - ή ίσως μέρος - του αεροπορικού εισιτηρίου τους Αθήνα-Στουτγκάρδη μετ´επιστροφής.

Το πρόγραμμα καλύπτει την συμμετοχή ενός συνολικού αριθμού κατά μέγιστο 22 σπουδαστών.

Οι σπουδαστές που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παραδοσιακή κατασκευή και θα πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά τη γερμανική η/και την αγγλική γλώσσα. Η επιλογή των σπουδαστών που θα συμμετάσχουν θα γίνει συνεκτιμώντας τις ακαδημαΙκές τους επιδόσεις, τα επιμέρους ενδιαφέροντά τους και το επίπεδο γλωσσομάθειας της γερμανικής ή/και της αγγλικής.

Μαζί με τη αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σύντομο κείμενο 200 - 300 λέξεων όπου θα αιτιολογούν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν βάσει των ερευνητικών, ακαδημαiκών ή άλλων ενδιαφερόντων τους και θα δηλώνουν τη/τις γλώσσα/ες που γνωρίζουν.

 

                                                                   Η Διδακτική Ομάδα