Βραβεία για υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες Ιδρύματος "Δ. Χωραφά" 2014

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 03.2.2014

Το Ίδρυμα "Δ. Χωραφά" ενδιαφέρεται να χορηγήσει για το έτος 2014 δύο βραβεία, ύψους $5.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του Ε.Μ.Π. με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις θεματικές περιοχές που αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη, στην οποία επίσης θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας έως και τις 14 Μαρτίου 2014.

Συνημμένα Αρχεία: