Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 29.10.2014

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα

Εργαστήριο Μορφολογίας, Τομέας Ι

Τηλ.: 210 772 38 63

email: apanagiotidou@arch.ntua.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α

 

Αθήνα 29.10.2014

 

 

Θέμα: Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α»

 

 

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Παρακαλείστε να προσκομίσετε στο εργαστήριο μορφολογίας το αντίγραφο απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό όπου να αναγράφεται ο ΑΜΑ ΙΚΑ. και το έγγραφο Δήλωσης Τραπεζικούς Λογαριασμού, μέχρι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014.

 

Ώρες Γραφείου: Τρίτη, και Πέμπτη 9.00 – 14.00, Τετάρτη 9.00 – 12.00.

 

 

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.

 

Φιλικά,

Αγγελική Παναγιωτίδου (BSc, MSc)

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, 5Α

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Τηλ.: 210 772 3863, e-mail: apanagiotidou@arch.ntua.gr

 

 

Συνημμένα Αρχεία: