Ορθή επανάληψη - Επιστροφή μακετών του Αρχιτ.Σχεδ.7 & 8

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.10.2014

Ο Ρ Θ Η   Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Τελικά η  απομάκρυνση των μακετών από τις αίθουσες Γ306 & Γ307 του κτ. Γκίνη θα γίνει αντί της Τετάρτης 15/10 & Πέμπτης 16/10, την Π α ρ α σ κ ε υ ή 17 /10 12:00 - 14:00.