Προφορική δοκιμασία επί διδακτορία της Υ.Δ. Αγγελίδου Βασιλικής (22/10/2014)

Ημερομηνία: 
Σάββατο 11.10.2014

Η προφορική δοκιμασία της Υποψηφίας Διδάκτορος Αγγελίδου Βασιλικής, για την Διδακτορική της Διατριβή με θέμα: «Μηχανισμοί Πολεοδομικής παρέμβασης και Σύγχρονη Νομοθεσία. Έμφαση στη Μεταφορά Δικαιωμάτων Ανάπτυξης και στη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/10/2014 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Τ101, στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα

Συνημμένα Αρχεία: