Προφορική δοκιμασία επί διδακτορία του Υ.Δ. Ντάφλου Κωνσταντίνου (23/05/2014)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 19.5.2014

Η προφορική δοκιμασία του Υποψηφίου Διδάκτορα Ντάφλου Κωνσταντίνου, για την Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η Πλαστική ως Γλώσσα των Διαλογικών Τεχνών: Από τις Χωρικές Θεωρήσεις των Τεχνοπολιτικών Μέσων στις Συλλογικές Επιτελεστικές Πρακτικές.», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/05/2014 και ώρα 14:00, στο αμφιθέατρο του Τομέα ΙΙΙ, στον 4ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα

Συνημμένα Αρχεία: