Προκήρυξη Υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες ΕΛΚΕ/ΕΜΠ στους Τομείς II,IV

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 20.2.2014

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, συνεδρία αρ.4/29-01-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κανονισμού Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (12η Συνεδρίαση της Συγκλήτου, 25-07-2012, θέμα 17ο), αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) νέων Υποτροφιών του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, τριετούς διάρκειας με ετήσια ανανέωση:

  1. μία (1) για τον Τομέα ΙΙ «Πολεοδομία και Χωροταξία» και
  2. μία (1) για τον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής» της Σχολής.

Οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας αναφέρονται στην προκήρυξη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι και την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον υπεύθυνο του Γραφείου, Καλευρά Αλέξανδρο, στο γραφείο Τ.109,  στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα, Πατησίων 42, Τ.Κ.: 10682, Αθήνα, τηλέφωνα: 210 772 3396, 210 772 4072, fax: 210 772 3329, e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βεβαιώσεις αμοιβών από τον ΕΛΚΕ και το ΕΠΙΣΕΥ εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Για τη βεβαίωση από τον ΕΛΚΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 στην κα Στυλιανού (210 772 4416).