Συμπληρωματική προκήρυξη υποτροφιών αριστείας ΙΚΥ-Siemens 2012-2014

Ημερομηνία: 
Τρίτη 07.1.2014

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/112446/16-12-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3198/Β/17-12-2013) ανακοινώνει την συμπληρωματική προκήρυξη

  • συνολικά εβδομήντα τριών (73) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα αναδρομικά για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και
  • είκοσι επτά (27) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr/upotrofies-aristias-siemens