Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση 2014-2015

Ημερομηνία: 
Τρίτη 31.12.2013

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 31η Ιανουαρίου 2014, τα ακόλουθα προγράμματα υποτροφιών:

  • το 15ο πρόγραμμα υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών), που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή Διδακτορικού Διπλώματος. Θα χορηγηθούν συνολικά 50 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2014. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
  • το 37ο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2014, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε όλους τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους και ειδικότητες και βελτίωσης τεχνικής σε όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με τις συνημμένες προκηρύξεις στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

www.onassis.gr