Κατάλογος επιτυχόντων/ουσών για το ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" 2013-2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 24.7.2013

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, συνεδρία αρ.12/24-07-2013, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου", συνεδρίαση 15-07-2013, ενέκρινε τον κατάλογο των επιτυχόντων/ουσών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Όσοι υποψήφιοι/ες δεν προτίθενται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, οφείλουν να ενημερώσουν την αντίστοιχη Επιστημονική Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το πέρας των εγγραφών.

Όσοι υποψήφιοι/ες έγιναν δεκτοί/ες οφείλουν να προσέλθουν κατά την περίοδο των εγγραφών (Οκτώβριος 2013) για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους και να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν. Οι ημερομηνίες των εγγραφών θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο.

Όσοι υποψήφιοι/ες δεν έγιναν δεκτοί/ες οφείλουν να αναζητήσουν το φάκελό τους μετά την περίοδο των εγγραφών.