Προφορική δοκιμασία επί διδακτορία του Υ.Δ. Gipe-Lazarou Andrew (20/04/2021)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 13.4.2021

H προφορική δοκιμασία του Υποψηφίου Διδάκτορα Gipe-Lazarou Andrew, για τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Architectural informality: Reclamation of Urban Space and the Architecture of Weird Fiction» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 20:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας webex. Επισυνάπτεται η πρόσκληση του Κοσμήτορα κι ένα έγγραφο με τα στοιχεία της σύνδεσης.