Επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια 2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 30.3.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Φοιτητικής Λέσχης (ΦΛ) ΕΜΠ, κατά τη συνεδρίαση της 26/11/2020, ενέκρινε τη διάθεση συγκεκριμένων ποσών ανά Σχολή για την επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) σε συνέδρια, βάσει του προβλεφθέντος κονδυλίου (ΚΑ 0857, το οποίο περιέχεται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού της ΦΛ οικονομικού έτους 2021), του ισχύοντος αλγορίθμου και συνυπολογίζοντας τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του έτους 2020.

Το χορηγηθέν ποσό για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και για το οικονομικό έτος 2021 ανέρχεται συνολικά σε 4.000,00 €.

Κάθε ΥΔ δικαιούται οικονομικής ενίσχυσης για ένα (1) συνέδριο εξωτερικού ή ένα (1) συνέδριο εσωτερικού κάθε χρόνο.

Παρακαλούμε, έως και την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021:

  1. Να αποστείλετε ηλεκτρονικά, σε ένα e-mail, τη συνημμένη αίτηση (την οποία παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να υπογεγράψετε και στις 2 σελίδες), μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην 1η σελίδα
    ή
  2. Να μας γνωστοποιήσετε, μέσω e-mail, την πρόθεσή σας για συμμετοχή σε συνέδρια εντός του 2021 με όλα τα στοιχεία του συνεδρίου,

προκειμένου η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) της Σχολής να συζητήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο απορρόφησης του κονδυλίου.