Παρουσίαση του MSc in Conservation of Monuments and Sites, KU Leuven [open day: 27-03-2021]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.3.2021

Το Raymond Lemaire InternationalCentre for Conservation (RLICC) του Καθολικού Πανεπιστήμιο της Leuven Βελγίου, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στην παρουσίαση του MSc in Conservation of Monuments and Sites στις 27 Μαρτίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, τις ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο.