Βραβεία για Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες Ιδρύματος Χωραφά 2021

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 04.2.2021

Το Ίδρυμα "Δ. Χωραφά" θα χορηγήσει για το έτος 2021 δύο βραβεία, ύψους $5.000 το καθένα, σε Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ) και Διδάκτορες του Ε.Μ.Π. με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις θεματικές περιοχές που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη, στην οποία επίσης θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουνίου 1989 και μετά),
  • να μην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν και
  • να έχουν ολοκληρώσει τη διατριβή τους από 1ης Ιουνίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συνημμένη προκήρυξη, στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας έως και τις 31 Μαρτίου 2021.

Συνημμένα Αρχεία: