Άσκηση παραδοτέα στις εξετάσεις για την Δ.Ο. Παππά, Καλακαλλάς

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 07.1.2021

Θα θέλαμε να ζωγραφίσετε δύο σημεία του σπιτιού σας, στα οποία φαίνονται δύο διαδοχικοί χώροι με διαφορετικό φωτισμό, π.χ. σκοτεινός διάδρομος– δωμάτιο με φως, κάθεστε στον διάδρομο και αποδίδετε τον τρόπο που πέφτει το φως του δωματίου στον διάδρομο. Κάνετε την ίδια άσκηση δύο φορές σε δύο διαφορετικά σημεία του σπιτιού σας με τον ίδιο τρόπο.

Η υπεύθυνη της Δ.Ο.
Νίνα Παππά