Προφορική δοκιμασία επί διδακτορία της Υ.Δ. Λινάκη Ελένης (12/01/2021)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 05.1.2021

Η προφορική δοκιμασία της Υποψηφίας Διδάκτορος Λινάκη Ελένης, για τη Διδακτορική της Διατριβή με θέμα: «Πολυκριτηριακό σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και άϋλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου, για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της Άνω Σύρου» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας webex. Επισυνάπτεται η πρόσκληση του Κοσμήτορα κι ένα έγγραφο με τα στοιχεία της σύνδεσης.