Προκήρυξη προγράμματος μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη 2021-2022

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 04.1.2021

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στη μνήμη του "Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου" προκηρύσσει για 14η συνεχή χρονιά την χορήγηση τεσσάρων (4) μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022 στα επιστημονικά πεδία που αναγράφονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για έρευνα στην Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για έρευνα στο εξωτερικό.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για τη χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail στα τέλη Μαίου του 2021.

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου. Για την υποβολή πατήστε εδώ.

Τα επιστημονικά πεδία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων για την οριστικοποίησης της υποτροφίας αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται μέσω email στο scholarships@bodossaki.gr.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β' 5
106 74, Αθήνα
Τηλ. +30-210-3237973, +30-210- 3237804
Fax  +30-210-3237976
http://www.bodossaki.gr
www.facebook.com/bodossakifoundation
https://twitter.com/bodossaki 

Συνημμένα Αρχεία: