Προκήρυξη 49ου τακτικού προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος Μποδοσάκη 2021-2022

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 04.1.2021

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για 49η χρονιά την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα πεδία και τους κλάδους σπουδών που αναγράφονται στη συνημμένη προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά εδώ.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail. Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Στα συνημμένα, θα βρείτε:

 • Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το οποίο περιλαμβάνει
  • τα επιλέξιμα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
  • τις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών,
  • τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά  που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου υπότροφου,
  • τη διαδικασία επιλογής και οριστικοποίησης της υποτροφίας,
  • το ποσό και τη διάρκεια της υποτροφίας και
  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποψηφίου.
 • Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.
 • Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις.
 • Πρότυπα συστατικής επιστολής (ελληνικά και αγγλικά).

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β' 5
106 74, Αθήνα
Τηλ. +30-210-3237973, +30-210- 3237804
Fax  +30-210-3237976
http://www.bodossaki.gr
www.facebook.com/bodossakifoundation
https://twitter.com/bodossaki