Νεο link για σύνδεση στο μάθημα του Σχεδίου Δ.Ο: Ζαφειρόπουλος- Σκουρογιάννης

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 15.11.2020

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Πέμπτη 10.15 στο
παρακάτω link:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ's Personal Room
https://centralntua.webex.com/meet/tzafeiropoulos | 1745885575

Join by video system
Dial tzafeiropoulos@centralntua.webex.com and enter your host PIN .
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 174 588 5575