Διαδiκτυακά το μάθημα της Τρίτης 3/11/2020 στις 10:00

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03.11.2020

Oι σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα επιλογής παρακαλούνται να συνδεθούν στην παρακάτω  ηλεκτρονική διεύθυνση/ webex meeting room στις 10:00 πμ π την Τρίτη 3/11/2020 .

URL: https://meetingsemea6.webex.com/meet/b.giannoutsou

Meeting number: 956 133 329

Video address: b.giannoutsou@meetingsemea6.webex.com