Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 5ΟΥ

Αυτογενείς, αυτορρυθμιζόμενοι μικρο-τόποι, ενσωματωμένοι στον ιστό και στην καθημερινότητα της πόλης

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4030
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Κατανόηση της έννοιας του «αυτογενούς, αυτορρυθμιζόμενου μικρότοπου» μέσα στον αστικό ιστό,  και της συμπληρωματικής αλληλοτροφοδοτούμενης σχέσης αμφοτεροβαρούς επηρεασμού του αυτογενούς καθημερινού αρχιτεκτονικού χώρου με τον έντεχνο- σχεδιασμένο αρχιτεκτονικό χώρο. Έμφαση στη βιωματική σχέση με το δημόσιο χώρο της πόλης (ανάλυση, καταγραφή, ερμηνεία) και ειδικά στις επιμέρους ποιοτικές της μικρο-περιοχές, Διερεύνηση της αρχιτεκτονικής διάστασης του οικονομικού, κοινωνικού πολιτισμικού, πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται διαδραστικά η πόλη και τα κοινά της.

 

Διδάσκοντες