Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 5ΟΥ

Αυτογενείς, αυτορρυθμιζόμενοι μικρο-τόποι, ενσωματωμένοι στον ιστό και στην καθημερινότητα της πόλης: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4030
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας