Διεύθυνση τηλεδιάσκεψης για την Δ.Ο. Ζαφειρόπουλου, Σκουρογιάννη

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 02.11.2020

Το μάθημα του Σχεδίου για την διδακτική
ομαδα Ζαφειρόπόυλος - Σκουρογιάννης θα
γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας
το παρακάτω link:

https://us04web.zoom.us/j/9250408065?pwd=Vzg4ZkFEelYzNmVCT3g1WFFJc1FuQT09
[1]

Meeting ID: 925 040 8065

Password: 801915