Επείγον, διεύθυνση για το μάθημα ΠΑΠΠΑ, Καλακαλλάς

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.10.2020

Σε περίπτωση προβλήματος συνδεθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

https://us02web.zoom.us/j/9679487595?pwd=YWJoclM3d0RzM3BRWXFHNFBDSlo4QT09