Ενημέρωση για τα Σεμινάρια ΚΑ.Π.Α. και ΚΑ.Ψ.Ε.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 12.10.2020

Ενημέρωση για τα Σεμινάρια:

Κατασκευή Προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική (ΚΑ.Π.Α.) και

Κατασκευή Προπλάσματος με ψηφιακές Εργαλειομηχανές (ΚΑ.Ψ.Ε.)

Το Σεμινάριο Κατασκευή Προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική (ΚΑ.Π.Α.), διαρκεί μόνο 2 εβδομάδες εντός του εξαμήνου για κάθε τμήμα που δημιουργείται. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στην περιγραφή που ακολουθεί.

Το Σεμινάριο Κατασκευή Προπλάσματος με ψηφιακές Εργαλειομηχανές (ΚΑ.Ψ.Ε.), διαρκεί μόνο 4 εβδομάδες εντός του εξαμήνου για κάθε τμήμα που δημιουργείται. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στην περιγραφή που ακολουθεί.

Περιγραφή Σεμιναρίων

Α.            ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΚΑ.Π.Α.)

Σύντομη Περιγραφή

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται υλικά, εργαλεία χειρός και αναλύονται τεχνικές παραγωγής προπλάσματος στην αρχιτεκτονική. Επίσης γίνεται η βασική εκπαίδευση χειρισμού των σταθερών συμβατικών μηχανημάτων του Εργαστηρίου Προπλασμάτων, για τα οποία οι σπουδαστές αποκτούν, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, τη σχετική πιστοποίηση που τους παρέχει το δικαίωμα χρήσης των σταθερών συμβατικών μηχανημάτων του Εργαστηρίου Προπλασμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου. Το σεμινάριο διαιρείται σε δυο μέρη (Μέρος Α: ΚΑ.Π.Α. 1 και Μέρος Β: ΚΑ.Π.Α. 2).

Διάρκεια σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί δυο (2) εβδομάδες (Μέρος Α: ΚΑ.Π.Α. 1 και Μέρος Β: ΚΑ.Π.Α. 2)

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές όλων των εξαμήνων (από το 1ο έως το 10ο εξάμηνο) και λαμβάνουν πιστοποίηση για τη χρήση των σταθερών συμβατικών μηχανημάτων του Εργαστηρίου Προπλασμάτων.

Περίοδος ηλεκτρονικής Δήλωση στο φοιτητολόγιο

Από 5 έως 23/10/2020 στο http://www.central.ntua.gr/registrations/ στο 1ο εξάμηνο

Ημέρες, ώρες και χώρος διεξαγωγής

Το Μέρος Α: ΚΑ.Π.Α. 1 και Μέρος Β: ΚΑ.Π.Α. 2 του σεμιναρίου παρέχονται εναλλάξ τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μεσημέρι 13:15-14:45 στο Εργαστήριο Προπλασμάτων (κτ.Τοσίτσα, ισόγειο, αίθουσα Τ12μ).

Δήλωση συμμετοχής σε Τμήμα παρακολούθησης

Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν σε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα τμήματα για το Μέρος Α: ΚΑ.Π.Α. 1 και το Μέρος Β: ΚΑ.Π.Α. 2 του σεμιναρίου εντός του εξαμήνου, αρκεί η παρακολούθηση του Μέρους Α του σεμιναρίου να προηγείται ημερολογιακά του Μέρους Β. Τα διαθέσιμα τμήματα μπορούν οι σπουδαστές να τα δουν στη σχετική σελίδα κράτησης θέσης του Εργαστηρίου Προπλασμάτων (https://armodellab.setmore.com/ η οποία είναι αναρτημένη, ως Booking, και στον ιστότοπο του Εργαστηρίου στη Σχολή http://www.arch.ntua.gr/fab-lab . Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας κρατήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης τμήματος ή σε περίπτωση πληρότητας στα διαθέσιμα τμήματα, οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Προπλασμάτων Θοδωρή Βαγενά (ΕΔΙΠ) στο τηλ:210 7723826 ή στο mail: tvagenas@arch.ntua.gr  .

 

Β.            ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (ΚΑ.Ψ.Ε.)

Σύντομη Περιγραφή

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται υλικά και αναλύονται τεχνικές παραγωγής προπλάσματος με ψηφιακές εργαλειομηχανές, με έμφαση στην οργάνωση παραγωγής. Επίσης γίνεται η βασική εκπαίδευση χειρισμού των ψηφιακών μηχανημάτων CNC Laser, κοπτικού ZUND και CNC Router που διαθέτει το Εργαστήριο Προπλασμάτων, για τα οποία οι σπουδαστές αποκτούν, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, τη σχετική πιστοποίηση που τους παρέχει το δικαίωμα χρήσης τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου. Το σεμινάριο διαιρείται σε τέσσερα μέρη (Μέρος Α: ΚΑ.Ψ.Ε. 1 , Μέρος Β: ΚΑ.Ψ.Ε. 2 , Μέρος Γ: ΚΑ.Ψ.Ε. 3 και Μέρος Δ: ΚΑ.Ψ.Ε. 4).

Διάρκεια σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί τέσσερις (4) εβδομάδες

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές από το 7ο εξάμηνο μέχρι και τη διπλωματική τους εργασία και λαμβάνουν πιστοποίηση για τη χρήση των ψηφιακών εργαλειομηχανών του Εργαστηρίου Προπλασμάτων.

Περίοδος Ηλεκτρονικής Δήλωσης στο Φοιτητολόγιο

Από 5 έως 23/10/2020 στο http://www.central.ntua.gr/registrations/ στο 7ο εξάμηνο

Ημέρες, ώρες και χώρος διεξαγωγής

Το Μέρος Α: ΚΑ.Ψ.Ε. 1 , Μέρος Β: ΚΑ.Ψ.Ε. 2 , Μέρος Γ: ΚΑ.Ψ.Ε. 3 και το Μέρος Δ: ΚΑ.Ψ.Ε. 4 παρέχονται εναλλάξ τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη πρωί 10:15-13:00. στο Εργαστήριο Προπλασμάτων (κτ.Τοσίτσα, ισόγειο, αίθουσα Τ12μ).

Δήλωση Συμμετοχής σε Τμήμα παρακολούθησης

Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν σε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα τμήματα για το Μέρος Α: ΚΑ.Ψ.Ε. 1 , Μέρος Β: ΚΑ.Ψ.Ε. 2 , Μέρος Γ: ΚΑ.Ψ.Ε. 3 και το Μέρος Δ: ΚΑ.Ψ.Ε. 4 του σεμιναρίου εντός του εξαμήνου. Βασική προϋπόθεση είναι να παρακολουθήσουν τα τέσσερα διαφορετικά μέρη του σεμιναρίου με τη σειρά Τα διαθέσιμα τμήματα μπορούν οι σπουδαστές να τα δουν στη σχετική σελίδα κράτησης θέσης του Εργαστηρίου Προπλασμάτων (https://armodellab.setmore.com/ η οποία είναι αναρτημένη, ως Booking, και στον ιστότοπο του Εργαστηρίου στη Σχολή http://www.arch.ntua.gr/fab-lab . Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας κρατήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης τμήματος ή σε περίπτωση πληρότητας στα διαθέσιμα τμήματα, οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Προπλασμάτων Θοδωρή Βαγενά (ΕΔΙΠ) στο τηλ:210 7723826 ή στο mail: tvagenas@arch.ntua.gr .

Συνημμένα Αρχεία: