Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ/ΕΜΠ για Υποψήφιους Διδάκτορες [Τομέας III]

Ημερομηνία: 
Τρίτη 06.10.2020

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, συνεδρία αρ.2/23-09-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κανονισμού Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (05/09/2018), αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) νέας υποτροφίας ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, τριετούς διάρκειας με ετήσια ανανέωση, για τον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός».

Βασικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της υποτροφίας (οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη προκήρυξη):

 1. Να έχει συγκροτηθεί η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή.
 2. Να έχει οριστεί το θέμα της διδακτορικής τους διατριβής*.
 3. Να μην έχουν υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης του θέματος της διατριβής και να έχει κατατεθεί πρόσφατη έκθεση προόδου.​
  *Για όσους/όσες έχει ήδη εγκριθεί η τριμελής επιτροπή αλλά δεν έχει οριστεί το θέμα, αυτό θα πρέπει να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΓΣ, την Τετάρτη 21/10/2020.​

Ως προς τη διαδικασία:

 • Η αναλυτική κατάσταση δημοσιεύσεων (αρ.2) θα πρέπει να περιέχει μόνο δημοσιεύσεις που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Υποτροφιών (ενότητα Γ, κριτήριο Μ2, σελίδα 3), χωρισμένες κατά περίπτωση, π.χ. "Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά", "Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια" κλπ.
 • Η βεβαίωση μέγιστου βαθμού (αρ.5) εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής από την οποία έχετε αποφοιτήσει, δεν είναι η ίδια με το αντίγραφο διπλώματος και είναι απολύτως απαραίτητη γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο με βάση το οποίο υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων αναφέρεται στον κανονισμό (ενότητα Γ, κριτήριο Μ1, σελίδα 3).
 • Τα εκκαθαριστικά σημειώματα (αρ.7 και 8) αφορούν στο φορολογικό έτος 2019.
 • Όσον αφορά στο οικογενειακό εκκαθαριστικό (αρ.8), θα πρέπει να προσκομίσετε της/του συζύγου, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά των γονέων.
 • Το πιστοποιητικό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρ.11) εκδίδεται από το γραφείο. Αρκεί να στείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση για την έκδοσή του, στο e-mail: protocol@arch.ntua.gr και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη σχετική ανακοίνωση. Η βεβαίωση θα συμπεριληφθεί εκ των υστέρων στο φάκελό σας.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι οι βεβαιώσεις αμοιβών από τον ΕΛΚΕ και τον ΕΠΙΣΕΥ (υποχρεωτικό για όλους):

 • Τη βεβαίωση αμοιβών από τον ΕΛΚΕ (αρ.9) θα την παραλάβετε ηλεκτρονικά από την αντίστοιχη υπηρεσία (κα Στυλιανού). Επειδή απαιτούνται τουλάχιστον 2 ημέρες για την έκδοσή της, παρακαλείστε να μεριμνήσετε εγκαίρως για την αποστολή της αίτησης (1.6 Υποτροφίες ΕΛΚΕ | Αίτηση Βεβαίωσης Αμοιβών) μέσω e-mail: mikastyl@central.ntua.gr.
 • Τη βεβαίωση αμοιβών από το ΕΠΙΣΕΥ (αρ.10) θα την παραλάβετε επίσης ηλεκτρονικά από την αντίστοιχη υπηρεσία (κα Κατσούλη), στέλνοντας τα παρακάτω στοιχεία μέσω e-mail: katerina.katsouli@iccs.gr.
  • Ονοματεπώνυμο:
  • ΑΦΜ και ΔΟΥ:
  • Τηλέφωνο:
  • Φωτοτυπία ταυτότητας (σκαναρισμένη)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 12 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr.

Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται από τον υπεύθυνο του γραφείου, Καλευρά Αλέξανδρο, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.