Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 27.8.2020

1o εξάμηνο (Ελευθ. Σχεδιο)

Οι σπουδαστές μπορούν να παραδώσουν τις εργασίες τους έως τις 07-09-2020 σε ψηφιακή μορφή (αρχείο PDF, όχι μεγαλύτερο από 10MΒ) στα παρακάτω e-mails:

Για την ομάδα της Κας Παππα στο: npappa@arch.ntua.gr

Για την ομάδα του Κου Σεβαστάκη στο: dsevastakis@arch.ntua.gr

Για την ομάδα του Κου Ζαφειρόπουλου στο : tzafeiropoulos@arch.ntua.gr

Απαραιτήτως να αναφέρετε το ονομά σας, τον αριθμό μητρώου, το εξάμηνο του μαθήματος που παραδίδετε και το τρέχον εξάμηνο που παρακολουθείτε.