Βραβεία για Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες Ιδρύματος Χωραφά 2020 [παράταση]

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.4.2020

Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων για τα βραβεία του Ιδρύματος "Δ. Χωραφά" έτους 2020 που χορηγούνται σε Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ) και Διδάκτορες του Ε.Μ.Π.

Τα δύο έγγραφα, ένα στην αγγλική γλώσσα και ένα στην ελληνική, που προβλέπονται από τη συνημμένη ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στο balabani@central.ntua.gr, έως και τις 30/04/2020.

Συνημμένα Αρχεία: