Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 24.2.2020

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει 28 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες κατ’ αρχήν κατανέμονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  1. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα I «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,
  2. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα II «Πολεοδομία και Χωροταξία»,
  3. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός» και
  4. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής».

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη) στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 12:00 με 14:00).

Σχετικά με τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής:

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί (επισυνάπτεται πρότυπο).

Σχετικά με την ταχυδρομική αποστολή φακέλων:

Δεκτοί γίνονται φάκελοι οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα [21/05/2020]. Παρακαλούμε θερμά, όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή του φακέλου σας έτσι ώστε να τον έχουμε παραλάβει μέχρι τις 21 Μαίου, για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε ενήμεροι και να αναμένουμε τον φάκελό σας (σε περίπτωση που καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο), σας παρακαλούμε, μόλις τον αποστείλετε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail, επισυνάπτοντας και αντίγραφο της αίτησής σας.

Διεύθυνση αποστολής:

Πατησίων 42, Τ.Κ.: 10682, Αθήνα
Συγκρότημα Πατησίων, κτίριο Τοσίτσα
Γραφείο Τ.109, 1ος όροφος