Επιστημονική Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 2020 [19/06/2020, κτίριο Αβέρωφ]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 21.2.2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 - 17:30 θα διεξαχθεί η Επιστημονική Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με παράλληλες συνεδρίες στα Αμφιθέατρα Α.002 και Α.008 του κτιρίου Αβέρωφ.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) της Σχολής, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εκπόνησης της Διδακτορικής τους Διατριβής (ΔΔ), υποχρεούνται να υποβάλουν με γραπτό υπόμνημα και να παρουσιάσουν δημόσια, σύμφωνα με ενιαίο πρόγραμμα που ορίζει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ), την πρόοδο της Διατριβής τους.

Οι παρουσιάσεις θα έχουν τη μορφή σύντομων (διάρκειας το πολύ 15’) εισηγήσεων σε συνέδριο με τίτλο: «Επιστημονική Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 2020».

Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την αφίσα και το πρόγραμμα της Ημερίδας, μόλις αυτό καταρτιστεί.