Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στις Περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας του Τομέα Ι 2019-2020 (25/02/2020)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 20.2.2020

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στα Σεμινάρια Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα 1, κατεύθυνση Σύνθεσης και Μορφολογίας θα παρουσιάσουν την πορεία της έρευνας τους οι:

Νεκταρία Λαϊνάκη
«Ενετική Έπαυλη στην Κισσαμητική Ύπαιθρο_ Αρχιτεκτονική Ανάλυση - Επιρροές»

Όλγα Λέκου
«Υδροκίνηση και Ανεμοκίνηση στην Προβιομηχανική Αττική»

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στον Τομέα 1 στις 18:30. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση.

Συνημμένα Αρχεία: