Αναβολή παρουσίασης αποτελεσμάτων εργαστηρίου "Δήλος 2019"

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 17.2.2020

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου "Δήλος 2019: Αρχιτεκτονική και Αρχαιολογία" αναβάλλεται. Θα ενημερωθείτε για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής σε επόμενη ανακοίνωση.