Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας (Λέσβος, 7-9/4/2020) 2nd Call for Papers

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 11.2.2020

Στόχοι του Συνεδρίου και Θεματικές Ενότητες 

Σε μια εποχή τεράστιας οικονομικής και γεωπολιτικής αναμόρφωσης και πολλαπλών, διατεμνόμενων και αμοιβαία ενισχυόμενων ή συγκρουόμενων κρίσεων, η επιστήμη της Γεωγραφίας καλείται εκ νέου να αναθεωρήσει και εκπληρώσει τον κοινωνικό της ρόλο, την επιστημονική της εμβέλεια και την ακαδημαϊκή της θέση και υπόσταση. Το Συνέδριο αυτό αποσκοπεί να συμβάλει σε αυτούς τους ευρύτερους στόχους και να προωθήσει το έργο της σύγχρονης Γεωγραφίας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.  Το Συνέδριο έχει επετειακό χαρακτήρα και διενεργείται στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών ελληνικής Γεωγραφίας, με το κλείσιμο των 25 ετών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του πρώτου ακαδημαϊκού τμήματος Γεωγραφίας στην Ελλάδα.  

Οι θεματικές περιοχές γύρω από τις οποίες περιστρέφεται το Συνέδριο είναι:

  1. Ανθρωπογεωγραφία
  2. Φυσική Γεωγραφία
  3. Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
  4. Γεωπληροφορική
  5. Γεωγραφική Εκπαίδευση

Υποβολή Περιλήψεων Εισηγήσεων

Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις εισηγήσεων/εργασιών (μέχρι 300 λέξεις, έως 6 λέξεις-κλειδιά) θα πρέπει να είναι σχετικές με τους γενικούς στόχους του Συνεδρίου και, τουλάχιστον, με μία από τις θεματικές του ενότητες. Οι περιλήψεις θα πρέπει να γραφούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, και να υποβληθούν έγκαιρα (βλ. παρακάτω, ‘σημαντικές ημερομηνίες’). Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να ακολουθούν τους ακαδημαϊκούς κανόνες γραφής, σύνταξης και μεθοδολογίας. Κάθε συμμετέχων/ουσα δύναται να είναι πρώτος/η συγγραφέας σε μια μόνο παρουσίαση επιστημονικής εισήγησης.  

Παρακαλούμε υποβάλλετε περιλήψεις των εισηγήσεων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου (geo-conf2020@aegean.gr). Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις εργασιών θα αξιολογηθούν με τυφλή διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.  

Στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου θα συμπεριληφθούν οι περιλήψεις όλων των εργασιών που έχουν γίνει δεκτές. Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή με  ISBN στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων: 20 Φεβρουαρίου 2020
Eιδοποίηση για την αποδοχή περιλήψεων: 28 Φεβρουάριου 2020
Ημερομηνίες Συνεδρίου:  7-9 Απριλίου, 2020 

Κόστος Συμμετοχής 

Δεν προβλέπεται κόστος συμμετοχής.