Βραβεία για Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες Ιδρύματος Χωραφά 2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.1.2020

Το Ίδρυμα "Δ. Χωραφά" θα χορηγήσει για το έτος 2020 δύο βραβεία, ύψους $5.000 το καθένα, σε Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ) και Διδάκτορες του Ε.Μ.Π. με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις θεματικές περιοχές που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη, στην οποία επίσης θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • να είναι ΥΔ του ΕΜΠ, που ολοκλήρωσαν ή θα ολοκληρώσουν τη διατριβή τους
    από την 1η Ιουνίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουνίου 1988 και μετά) και
  • να μην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν.

Οι αιτήσεις κατατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συνημμένη προκήρυξη, στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας έως και τις 10 Απριλίου 2020.

Συνημμένα Αρχεία: