Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στις Περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας του Τομέα Ι 2019-2020 (21/01/2020)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 13.1.2020

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 στα Σεμινάρια Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα 1, κατεύθυνση Σύνθεσης και Μορφολογίας θα παρουσιάσουν την πορεία της έρευνας τους οι:

Σωσσάνα Αναξαγόρου
«Δημιουργώντας Τόπους για το Παιδί, με το Παιδί: Χωρικές διαδικασίες μάθησης μέσα από τις δημιουργικές πρακτικές του παιχνιδιού»

Παρασκεύη Αργυρακάκη
«Διερεύνηση της δομής και  της αξιακής συγκρότησης  της νέας χωρο-χρονικής κατασκευής αναπαράστασης του τραύματος. Η περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής.»

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στον Τομέα 1 στις 18:30. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση.