Παρουσίαση του Μαθήματος την Τρίτη 01/10/2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 23.9.2019

H παρουσίαση του μαθήματος "Ανάλυση και μελέτη ιστορικών κτιρίων και συνόλων" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01/10/2019, στο αμφιθέατρο ΜΑΧ, ώρα 9:00. Για την προετοιμασία της επίσκεψης στους οικισμούς που θα μελετηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος, παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές να σχηματίσουν ομάδες των 8-10 ατόμων και να συμπληρώσουν έγκαιρα την καρτέλα "Δήλωση ομάδων". Οι καρτέλες θα συλλεγούν στο μάθημα της Τρίτης 01/10/2019 ή μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στo e-mail: mbalodimou@arch.ntua.gr έως και την 1/10/2019.