Επιστημονική Εσπερίδα: "'Ανθεκτικότητα' ως παράμετρος σχεδιασμού του αστικού χώρου" (05/06/2019, κτίριο Αβέρωφ)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 03.6.2019

Η έννοια της «ανθεκτικότητας» συνδέεται με την περιγραφή της ικανότητας ενός συστήματος να επανακάμψει μετά από χρόνιες πιέσεις ή/και αιφνίδιες κρίσεις, να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί. Σε περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων (π.χ. πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση), πρωτόγνωρων κοινωνικών μεταλλαγών (π.χ. εισροή προσφύγων), ή αιφνίδιων φυσικών φαινομένων με ακραίες επιπτώσεις (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, φαινόμενα καύσωνα, μεταβολές κλίματος), οι πόλεις και οικισμοί, όπως και οι λοιπές χωρικές οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψουν σε κατάσταση μιας ισορροπίας. Αποτελεί κοινό τόπο, ότι η ανάπτυξη ανθεκτικών πόλεων και περιφερειών αποτελεί βασικό παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί επομένως η διαμόρφωση μεθοδολογικών εργαλείων και κατευθύνσεων πολιτικής όσον αφορά τον προγραμματισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες, ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο ανθεκτικές απέναντι σε ορατές πλέον περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Επειδή δε η πλειοψηφία των παραπάνω σχετικών πολιτικών έχει, αν όχι άμεση χωρική αναφορά, τουλάχιστον σημαντικές χωρικές επιπτώσεις, μεγάλη σημασία αποκτά ο συνυπολογισμός της ανάγκης για επίτευξη αυξημένης ανθεκτικότητας, ως σημαντικότατης πλέον παραμέτρου κατά τη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμου όλων των επιπέδων (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) και όλων των ειδών (τακτικό ή και ειδικό).

Στόχοι της επιστημονικής εσπερίδας είναι μεταξύ άλλων:
→ Να προσεγγίσει την έννοια των κρίσεων και των αντίστοιχων μέτρων πολιτικής.
→ Να συμβάλει στην κατανόηση των προκλήσεων για μια βιώσιμη και ανθεκτική αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.
→ Να διερευνήσει το ρόλο των χωρικών πολιτικών στην αύξηση της ανθεκτικότητας.
→ Να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές, εφαρμοζόμενες πολιτικές και σχετικά διδάγματα.
→ Να συζητήσει έξυπνα εργαλεία και πρακτικές χωρικού σχεδιασμού για μια βελτιωμένη ανθεκτικότητα.
→ Να αναδείξει τη σημασία της διεπιστημονικότητας.
→ Να φωτίσει το ρόλο της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.
→ Να διερευνήσει σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης προς την κατεύθυνση θέσπισης και εφαρμογής στρατηγικών ανθεκτικότητας.

[Επιστημονική Επιτροπή: Κ. Δαμιανίδης, Ε. Μαΐστρου, Κ. Παπαδοπούλου, Κ. Σερράος, Σ. Φωτοπούλου]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:45 - 17:00: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
17:00 - 17:10: Δ. Μέλισσας, καθηγητής ΕΜΠ:
Έναρξη / καλωσόρισμα προσκεκλημένων / στόχος επιστημονικής εσπερίδας.

ΜΕΡΟΣ Α': ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - συντονιστής: Κ. Μενουδάκος, επίτιμος πρόεδρος ΣτΕ
17:10 - 17:30: Κ. Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ, διευθυντής Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών, αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ, «Εισαγωγή στην αστική ανθεκτικότητα. Διλήμματα για τις χωρικές πολιτικές».
17:30 - 17:50: Φ. Κουντούρη, καθηγήτρια Οικονομικής Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος UN SDSN Greece & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για την Οικονομία και το Περιβάλλον (ICRE8): «Αστική ανθεκτικότητα, οικονομία και περιβάλλον».
17:50 - 18:10: Λ. Μυριβήλη, επίκουρη καθηγήτρια Παν. Αιγαίου, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Δήμου Αθηναίων: «Η στρατηγική ανθεκτικότητας της Αθήνας 2030».

ΜΕΡΟΣ Β': ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - συντονιστής: Κωνσταντίνος Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ
18:30 - 19:30: Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»
α. Σημαντικότερες αναμενόμενες πιέσεις και κρίσεις στον ελλαδικό / μεσογειακό χώρο. β. Κρίσιμες χωρικές πολιτικές προς την κατεύθυνση επίτευξης αυξημένης αστικής ανθεκτικότητας. γ. Ο ρόλος της «διακυβέρνησης» και σύγχρονες μορφές της.

Συμμετέχοντες:

  • Ε. Ασπρογέρακας, χωροτάκτης, επ. καθηγητής, ΤμΜΧΠΠΑ, Παν. Θεσσαλίας.
  • Θ. Δοξιάδης, αρχιτέκτων τοπίου.
  • Ε. Μπακογιάννης, συγκοινωνιολόγος, επ. καθηγητής, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, ΕΜΠ.
  • Γ. Στεφανίδης, δασολόγος περιβαλλοντολόγος.
  • Γ. Τσεκούρας, πολεοδόμος, χωροτάκτης.
  • Β. Τσουκαλά, πολιτικός μηχανικός αν. καθηγήτρια, δ/ντρια Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΕΜΠ.

19.30 - 20.15: Παρεμβάσεις - Συζήτηση
20:15 - 20:30: Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: