Υποτροφίες (20) μεταπτυχιακών σπουδών Ιδρύματος "Ιωάννη Σ. Λάτση" 2019-2020

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30.5.2019

Το Κοινωφελές Ίδρυμα "Ιωάννη Σ. Λάτση" προκηρύσσει τη χορήγηση νέων μεταπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για σπουδές επιπέδου Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία και για πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (σχετικός σύνδεσμος).

Συνημμένα Αρχεία: