Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών στον Τομέα Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας στη μνήμη "Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη" 2018-2019

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.5.2019

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί η υποτροφία στη Μνήμη "Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα της Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας σε έναν Έλληνα υπήκοο, μέχρι 36 ετών, απόφοιτο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος (τουλάχιστον "Λίαν Καλώς"), ανεξάρτητα του έτους αποφοιτήσεως. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Δίπλωμα, την υποτροφία θα λάβει εκείνος που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία στην Αρχιτεκτονική εργασία.

Η διάρκεια και το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 08/07/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη:
Δ/νση Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Θωμαΐδειο Κτίριο - Πολυτεχνειούπολη - Ζωγράφου
κα Μπαλαμπάνη - τηλ. 210 772 1951
e-mail: balabani@central.ntua.gr

Συνημμένα Αρχεία: