Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στις Περιοχές Συνθέσεων και Μορφολογίας του Τομέα Ι 2018-2019 (15/01/2019)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 09.1.2019

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 στα Σεμινάρια Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα 1, κατεύθυνση Σύνθεσης και Μορφολογίας, θα παρουσιάσουν την πορεία της έρευνάς τους οι:

Χάρη Χαρίκλεια
«Δίκτυα Εδαφικής Πολιτιστικής Διαχείρισης και Μορφές Συνεργασίας με τις Τοπικές Κοινωνίες»

Καβύρη Ευθαλία
«Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των «φυλακών», στην Ελλάδα από το 1836 έως και τη μεσοπολεμική περίοδο»

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στον Τομέα 1 στις 18:30 το απόγευμα. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση.

Επισυνάπτεται η αφίσα.

Συνημμένα Αρχεία: