Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων στην Περιοχή Θεωρίας Αρχιτεκτονικής του Τομέα Ι 2018-2019 (07/11/2018)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.11.2018

Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων
Περίοδος Α': Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018

Τομέας Ι "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός"
Περιοχή "Θεωρίας Αρχιτεκτονικής"

Τετάρτη 7/11/2018 στις 18:30
Αίθουσα Μ.316Α, 3ος όροφος κτιρίου Μπουμπουλίνας

Υποψηφία Διδάκτωρ Ράμμου Ιωάννα
Θέμα "Αθήνα: σχέδιο πόλης και κατασκευή μνημείου"

Συνημμένα Αρχεία: