ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Δήλωση προτίμησης επιλογής θέματος για όσους/ες δεν ήρθαν στη σημερινή παρουσίαση

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 04.10.2018

Όσοι/ες σπουδαστές/στριες δεν προσήλθαν στη σημερινή εισαγωγική παρουσίαση όπου έγινε η κατανομή των ομάδων σε φροντιστήρια θα πρέπει να στείλουν δήλωση προτίμησης θέματος στον συντονιστή του μαθήματος Θ. Παγώνη (tpagonis@arch.ntua.gr) με τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που έχει αναρτηθεί στο φάκελο του μαθήματος (2018-2019) προκειμένου να ενταχθούν σε κάποιο φροντιστήριο. Τα φροντιστήρια για τα θέματα Κοινωνικής και Συλλογικής Κατοικίας έχουν κλείσει. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο 3ο και το 4ο θέμα για το παράκτιο μέτωπο της Γλυφάδας και Αλίμου αντίστοιχα.