ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ(ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 02.10.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ειδοποιούνται οι σπουδαστές/τριες που παρέδωσαν εργασίες στα Γραφεία των Χώρων να τις παραλάβουν, μέχρι το τέλος της εβδομάδας (Παρασκευή5/10), ώρες 9.00 - 14.00.

Κατόπιν της ημερομηνίας αυτής, δε φέρουμε καμμία ευθύνη.

Εκ της Γραμματείας