ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Εναρκτήριο μάθημα 9ου εξαμήνου Πέμπτη 4 Οκτωβρίου

Ημερομηνία: 
Τρίτη 02.10.2018

Οι παρουσιάσεις των θεμάτων για το συνθετικό μάθημα του 9ου εξαμήνου (ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στο διάστημα 11.00-12.30 στην αίθουσα Α003 στο κτίριο Αβέρωφ. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση σας. Αμέσως μετά θα δηλώσετε προτιμήσεις θεμάτων και θα γίνει η κατανομή στα φροντιστήρια και στις 13.00 θα μεταβούμε στις αίθουσες για την έναρξη του μαθήματος.