Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Ευγενίδου 2013-2014

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.5.2013

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εννέα (9) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, πέντε (5) στο εξωτερικό και τέσσερις (4) στο εσωτερικό για διπλωματούχους του ΕΜΠ.

Συνημμένα Αρχεία: