Υποτροφίες Ιδρύματος Μιχελή 2013-2014

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.5.2013

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Παναγιώτη & Έφης Μιχελή αποφάσισε την αναστολή χορήγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 των ετήσιων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Συνημμένα Αρχεία: