Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον" Πολυτεχνείου Κρήτης 2018-2019 [παράταση]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 17.9.2018

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» παρατείνεται ως την Παρασκευή 28/09/2018.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις :

  1. «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
  2. «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά»

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και τις αφίσες των ειδικεύσεων

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes